Etusivu
 Asuntojen kunnossapito

  Asuntojen kunnossapito

  Autopaikat

  Avaimet

  Isännöitsijäntodistus

  Järjestyshäiriöt

  Kiint. kunnossapito

  Vastuunjakotaulukko

  Muuttoilmoitus

  Saunavuorot

  Uusi osakkeenomistaja

  Vastikkeet ja maksut

  Vikailmoitus

  Huoltoyhtiöt

  Ohjeita asukkaille

  Lisää tietoa

 

 


Tervetuloa Isännöitsijätoimisto Helin ja Soppela Oy:n kotisivuille.

Olemme pyrkineet kokoamaan näille sivuille vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin. Taloyhtiöillä on toisistaan poikkeavia käytäntöjä, mistä johtuen sivuilta ei ehkä löydy vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Ota yhteyttä, mikäli et löydä etsimääsi tietoa. Voit myös poiketa toimistossamme. Toimisto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Kalliossa, Karhupuiston laidalla. Toimiston edessä pysähtyvät
mm. raitiolinjat 1, 3 ja 9.

Toimiston yhteystiedot:
Isännöitsijätoimisto Helin ja Soppela Oy
Viides linja 10, 00530 HELSINKI
Puh 09-726 0611
Sähköposti: toimisto@isannoitsija.org

 
___________________________

Vanhojen sivujen linkkejä
Asukastietoa
Ilmoitus kunnossapito- ja muutostöistä

___________________________

 
 

 

Asuntojen kunnossapitotyöt
Osakkeenomistajalla on laaja oikeus tehdä kunnossapito- ja muutostöitä omistamassaan asunnossa. Osakkeenomistajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus taloyhtiölle toimenpiteistä, jotka kohdistuvat taloyhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennusosiin (esim. julkisivut, märkätilat, rakenteet) tai perusjärjestelmiin (vesi-, viemäri-, sähkö-, ilmanvaihto, antenni- ja tiedonsiirtojärjestelmät). Lisäksi ilmoitus on tehtävä, jos toimenpiteellä on tai voi olla vaikutusta toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.
Maalaus, tapetointi ja vähäiset kaappien kiinnitykset eivät vaadi ilmoituksen tekemistä. Oikeusministeriö ja eräät alan järjestöt ovat laatineet oppaan osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuuden alaisista töistä.

Jotkut asunnon muutostyöt voivat vaatia yhtiön luvan lisäksi myös rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Lisätietoja lupaa edellyttävistä töistä löydät Helsingin kaupungin internet-sivuilta.

Ilmoitukset käsitellään isännöitsijätoimistossa. Yleensä ilmoitukset käsitellään 2 – 3 työpäivän kuluessa, mikäli ilmoituslomake on täytetty huolellisesti eikä sen käsittely vaadi lisätietojen pyytämistä. Ilmoituksen käsittely on pääsääntöisesti maksutonta. Isännöitsijätoimistolla on kuitenkin oikeus periä ilmoituksen käsittelystä kohtuullinen korvaus, mikäli muutostyö on laaja ja aikaavievä tai ilmoituksessa on puutteita, joiden käsittely vie runsaasti aikaa.

Ilmoituksen kunnossapitotyöstä voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@isannoitsija.org . Liitetiedostoksi tulee liittää ilmoituslomake. On tärkeää muistaa ilmoittaa työstä myös naapureille.

Autopaikat
Joillakin taloyhtiöillä on autopaikkoja, joita taloyhtiö vuokraa pääasiassa talon asukkaille. Autopaikat vuokrataan jonotuslistan perusteella. Ajantasaisen tiedon paikkatilanteesta ja maksuista saat ottamalla yhteyttä toimistoon.

Avaimet
Useimmissa taloissa tilat on sarjoitettu Abloyn Exec- tai Sentoavaimille. Avaimet ovat siten suojattuja. Lisäavaimia tilataan ottamalla yhteyttä isännöitsijätoimistoon. Toimisto tekee tilauksen tilaajan haluamaan lukkoliikkeeseen, josta tilaaja noutaa avaimet lukkoliikkeen perimää maksua vastaan. Lisäavainten tilausoikeus on vain osakkeenomistajalla tai tämän kirjallisesti valtuuttamalla.

Isännöitsijäntodistus
Isännöitsijäntodistus tilataan pääsääntöisesti aina kirjallisesti. Tilauspyynnön esittäjän tulee tarvittaessa osoittaa oikeus asiakirjojen tilaamiseen. Vaivattomimmin tilaus hoituu lähettämällä tilauspyyntö sähköpostilla osoitteeseen toimisto@isannoitsija.org tai täyttämällä lomakkeemme. Isännöitsijäntodistuksen toimitusaika on yksi viikko. Isännöitsijäntodistus toimitetaan asunto-osakeyhtiölain ja -asetuksen mukaisesti (laajat tiedot) ellei tilaaja pyydä todistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja (suppeat tiedot).

Järjestyshäiriöt
Yleensä elämä taloyhtiöissä sujuu rauhallisesti, mutta mikäli häiriöitä tulee ja asukkaiden oikeutta rauhalliseen ja turvalliseen asumiseen rikotaan, voit:
- ilmoittaa häiriöstä poliisille yleiseen hätänumeroon 112 tai
- soittaa vartiointiliikkeeseen, mikäli sellainen toimii talossa. Useissa taloissa toimii PSG Turva Oy puhelin 010 235 7800
- tai kääntyä suoraan häiriöntuottajan puoleen. Tällöin on suositeltavaa ottaa joku naapuri mukaan tapaamiseen.
- tehdä ilmoituksen häiriöstä isännöitsijätoimistoon, mieluiten kirjallisesti esim. sähköpostilla osoitteeseen toimisto@isannoitsija.org
Kirjaa tiedot tapahtumasta, häiriön aiheuttajasta ja mahdollisista todistajista!

Asunto-osakeyhtiölaissa on annettu rajallisesti mahdollisuuksia puuttua häiriötilanteisiin ellei varoitus tuota toivottua muutosta. Käytännössä puuttuminen tarkoittaa huoneiston ottamista taloyhtiön hallintaan. Se on määrämuotoinen oikeudellinen prosessi, jonka aloittamiseksi tarvitaan naapureiden kirjallinen ja valaehtoinen todistus häiriön tuottamisesta.

Kiinteistön kunnossapito
Yhtiökokouksessa käsitellään vuosittain hallituksen kirjallinen selvitys kunnossapitotarpeesta seuraavan viiden vuoden ajalle. Selvitys kunnossapitotarpeesta toimitetaan osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Suuremmista hankkeista päätetään aina erikseen yhtiökokouksessa. Lähestyvistä korjaustoimista tiedotetaan asukkaille silloin kun niillä on vaikutusta asumiseen. Asukkaalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jossa käsitellään asumiseen vaikuttavaa kunnostusta.

Kunnossapidon vastuunjakotaulukko
Asunto-osakeyhtiössä osa korjausta vaativista asioista kuuluu osakkeenomistajalle ja osa taloyhtiölle. Suomen Kiinteistöliitto ry on laatinut asunto-osakeyhtiölain kunnossapitosäännösten perusteella vastuunjakotaulukon, josta käy ilmi, miten kunnossapitovastuu jakautuu kussakin tapauksessa.

Muuttoilmoitus
Muuttoilmoitus tulee tehdä taloon ja talosta pois muutettaessa. Muuttoilmoitus tehdään huoltoyhtiölle, jonka yhteystiedot löytyvät yleensä taloyhtiön ilmoitustaululta. Huoltoyhtiö ylläpitää talonkirjaa ja antaa tarvittaessa todistuksen asumisesta (talonkirjaote). Muuttoilmoitus tulee tehdä myös maistraattiin:
• sähköisesti asiointipalvelussa osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi 
(24 h/vrk) verkkopankkitunnusten, henkilökortin tai Postin käyttäjätunnuksen avulla
• tai soittamalla muuttopuhelimeen, puh. 0295 535 535
Muista ilmoittaa osoitteesi isännöitsijätoimistoon, jos asut muualla kuin omistamassasi asunnossa.

Saunavuorot
Saunavuorolistan löydät saunaosaston ovesta. Saunavuoro varataan huoltoyhtiön kautta. Huoltoyhtiö ylläpitää saunavuorolistaa ja lämmittää saunan vuorolistan mukaisesti.

Uusi osakkeenomistaja & osakerekisteri
Asunto-osakeyhtiö ylläpitää osakerekisteriä osakkeenomistajista. Osakeomistuksen muutoksen rekisteröimiseksi isännöitsijätoimistoon on toimitettava seuraavat asiakirjat:

- luovutusasiakirja (yleisimmin kauppakirja, osituskirja, perinnönjakokirja)
- jäljennös siirretystä osakekirjasta
- todistus varainsiirtoveron maksusta

Yleensä kiinteistönvälittäjä toimittaa em. asiakirjat. Ostajan tulee toimittaa kaupan asiakirjat mikäli kaupassa ei käytetä kiinteistönvälittäjää.

Perintöoikeudellisten saantojen yhteydessä on toimitettava myös perukirja sukuselvityksineen sekä mahdollinen testamentti.

Muista ilmoittaa osoitteesi isännöitsijätoimistoon, jos asut muualla kuin omistamassasi asunnossa.

Vastikkeet ja muut maksut
Yhtiökokous päättää taloyhtiössä perittävien maksujen suuruuden. Osakkeenomistajat saavat tiedon maksujen suuruudesta yhtiökokouskutsun mukana toimitettavasta talousarviosta ja tarvittaessa myös isännöitsijätoimistosta.

Kallion alueella on vuokra-asukkaiden vaihtuvuus on suuri, mistä syystä autopaikka-, sauna-, ja vesimaksut veloitetaan huoneiston omistajalta vastikkeenmaksun yhteydessä. Osakkeenomistajan ja vuokralaisen on sovittava em. maksujen suorittamisesta keskenään.

Ota yhteyttä pankkiin tai tee verkkomaksusopimus omassa verkkopankissasi jos haluat maksaa vastikkeet suora- tai verkkomaksun avulla. Vastikekuitit toimitetaan paperisina, ellei osakas ole ilmoittanut käyttävänsä em. sähköisiä laskujenmaksupalveluja.

Vikailmoitus
Asunnossa tai taloyhtiön yleisissä tiloissa havaittavista vioista ilmoitetaan ensisijaisesti huoltoyhtiöön. Pyydämme tekemään ilmoituksen myös isännöitsijätoimistoon, jos vika on vakava ja/tai vaatii pikaisia toimenpiteitä tai ilmoitus huoltoyhtiöön ei tuo korjausta vikaan.
Asunto-osakeyhtiössä osa korjausta vaativista asioista kuuluu osakkeenomistajalle ja osa taloyhtiölle. Vastuunjakotaulukosta käy ilmi kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan ja taloyhtiön osalta
(ks. Kunnossapidon vastuunjakotaulukko)
Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät kohdasta Huoltoyhtiöiden yhteystietoja
.

Huoltoyhtiöiden yhteystietoja

Alppikatu 7
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
044-777 0842
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Castrenink. 28-It.Alppirinne 1a
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
044-777 0842
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Castreninkatu 20
AM KIINTEISTÖHUOLTO
040-419 9448
am@linjalla.fi

Hakaniemenkatu 11/ Näkinkuja 7b
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
044-777 0842
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Hakaniemenkatu 3a
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
044-777 0842
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Hakolahdentie 4
Kiint.huolto A Koponen Oy
0400 506 928
a-koponen@hotmail.com

Harjukatu 5/Vaasankatu 11
Hgin Kiinteistö- ja Pihahuolto Oy
0400-465 831
hkphoy@co.inet.fi

Harjukatu 6 / Vaasankatu 13
Hgin Kiinteistö- ja Pihahuolto Oy
0400-465 831
hkphoy@co.inet.fi

Helmiäispolku 5
Eeron Talonmiespalvelu Oy
0400 491 363
huolto@talonmiespalvelu.fi

Helsinginkatu 19/Fleminginkatu 19
Kallion Kiinteistöhuolto Oy
0400-700 725
kallionkiinteistohuolto@welho.com

Helsinginkatu 28/Alppik.22
Kiinteistöhuolto Varonen Oy
010 4397990
toimisto@huoltovaronen.fi

Hämeentie 10/Kolmas linja 1
Hgin Kiinteistö- ja Pihahuolto Oy
0400-465 831
hkphoy@co.inet.fi

Hämeentie 14/Neljäs Linja 2
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
0400-409121
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Hämeentie 21
Hgin Kiinteistö- ja Pihahuolto Oy
0400-465 831
hkphoy@co.inet.fi

Hämeentie 36 / Sakarinkatu 2
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
044-777 0842
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Hämeentie 7
Eeron Talonmiespalvelu Oy
0400491363
huolto@talonmiespalvelu.fi

Kaarlenkatu 10/Castrenink 30
Linjojen Kiinteistöpalvelu
010 270 8650
huoltoalanen@kh-kiinteistopalvelut.fi

Läntinen Brahenkatu 8
HuoneistoHait Oy
0400 477 696
huoneistohait@luukku.com

Mannerheimintie 144
Huoltovisuri Oy
010 270 8800
myketek@kh-kiinteistopalvelut.fi

Mäkelänkatu 3, 5, 7
Kiinteistöhuolto MAK Oy
020 730 3300
asiakaspalvelu@mak.fi

Neljäs linja 14
Kiinteistöhuolto Varonen Oy
010 439 7990
toimisto@huoltovaronen.fi

Pajalahdentie 27/Kauppaneuvoksent.10
Kiinteistö-ja Talonhoito Oy
0207558670
kiinteisto.talonhoito@saunalahti.fi

Pengerkatu 17/ Sakarinkatu 3
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
0400 409 121
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Porthaninkatu 10/Viides linja 10
Huoltoalanen Oy
010 270 8650
huoltoalanen@kh-kiinteistopalvelut.fi

Porthaninkatu 3/kolmas linja 6
Hgin Kiinteistö- ja Pihahuolto Oy
0400 465 831
hkphoy@co.inet.fi

Saimaankatu 1/Porvoonk. 55
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
044-777 0842
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Sturenkatu 33
Kallion Kiinteistöhuolto Oy
0400 700 725
kallionkiinteistohuolto@welho.com

Vetehisenkuja 7
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
0400-409 121
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Viherniemenkatu9/Sörnäisten Rantatie 4
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
044 777 0842
kiinteistohuolto.toivonen@gmail.com

Viides linja18/It.Papink.3/Agricolank.10
Hgin Kiinteistö- ja Pihahuolto Oy
0400-465 831
hkphoy@co.inet.fi

Vislauskuja 5/Kasöörinkatu 2
Huolto 39 Oy
0400 474 637
huolto39@gmail.com

Ohjeita kerrostalossa asuvalle
Alla on listattu muutamia asioita, jotka on hyödyllistä ottaa huomioon kun asutaan kerrostalossa.

Erittäin tärkeää-osioon on koottu sellaisia tarkastus- ja huoltokohteita, joiden laiminlyönnistä voi seurata mittavia ja monin tavoin ikäviä vahinkoja itselle, naapurille ja taloyhtiölle ja joiden laiminlyönti voi johtaa jopa asukkaan korvausvastuuseen.

Tärkeää-osioon on koottu tarkastus- ja huoltokohteita, joiden huomioiminen edesauttaa merkittävästi jokaisen asukkaan omaa asumisviihtyvyyttä, -terveyttä ja -turvallisuutta. Niiden laiminlyönti vaikuttaa usein asukkaan oman asumisviihtyvyyden tasoon.

Tavanomainen hoito-osioon on koottu yleisiä, säännöllistä huoltoa vaativia tarkastus- ja huoltokohteita, joiden huomioiminen edesauttaa oman asunnon ja kiinteistön toimivuutta ja arvon säilymistä pidemmällä aikavälillä.

 

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ !!
Vesivahingot ovat olleet suurin yksittäinen vahinkotapahtumalaji viime vuosina. Ne ovat monessa mielessä ikäviä ja vaikuttavat useiden ihmisten elämään. Vahingot voivat johtua monesta syystä, joista kaikkiin asukkaat eivät voi vaikuttaa. Asukkaat voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi vesivahingoilta välttymiseen esim. seuraavin keinoin:

Peseytymistilojen käyttö
Peseytymistottumuksilla on suuri vaikutus pesutilojen rakenteiden kestävyyteen. Vanhoissa taloissa peseytymistilat on rakennettu yleensä ammekäyttöä silmällä pitäen eikä vesieristys ole siitä syystä riittävä suihkuttamiseen. Pesutilaa voi käyttää normaaliin peseytymiseen mutta runsasta vedenkäyttöä on syytä välttää, ellei kylpyhuonetta ole kunnostettu viime vuosien aikana.

Pesukoneen sijainti
Mikäli pesukonetta ei voida sijoittaa lattiakaivolliseen tilaan vaan se halutaan sijoittaa esim. keittiöön, on asennus suoritettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Laite on varustettava vuotoaltaalla, joka tulee mieluiten liittää poistoputkella viemärijärjestelmään. Suotavinta on varustaa laite magneettiventtiilillä, joka sulkee vedentulon laiterikon sattuessa.

Lattiakaivo
Lattiakaivo on puhdistettava säännöllisesti, keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa. Tukkeutunut lattiakaivo voi aiheuttaa merkittävän vahingon ja korjauskustannukset.

TÄRKEÄÄ !
Vesikalusteiden kunto
Vesikalusteiden, erityisesti WC-istuinten kuntoa on hyvä seurata. Vuotava vesikaluste voi aiheuttaa tuhansien eurojen turhat kustannukset, joilla on vaikutuksensa kaikkien asukkaiden asumiskustannuksiin. WC-istuimen vuodon havaitsee helposti laittamalla kulhon takaosaan pala wc-paperia. Paperin kastuessa venttiili vuotaa läpi ja se pitää korjata. Korjaus kuuluu taloyhtiön kunnossapitovastuulle, eikä aiheuta suoria kustannuksia asukkaalle


Ilmanvaihtoventtilit
Korvausilma- ja poistoilmaventtiilit tulee puhdistaa säännöllisesti. Korvausilmaluukku tai-venttiili tulee pitää auki. Korvausilman saanti sekä runsaasti hiilidioksidia sisältävän ilman poistuminen vaikuttavat merkittävästi asumisterveyteen sekä koko ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen. Epäkunnossa oleva ilmanvaihto voi johtaa asunnon kosteusvaurioon.

Lukitus
Asunnon ja alaovien lukon toimivuutta on hyvä tarkkailla. Ilmoita viallisesta lukosta huoltoyhtiöön. Normaalin käyttölukon korjaaminen kuuluu taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Varmuuslukon osalta kunnossapitovastuu on osakkeenomistajalla.

Sähköasennukset ja -laitteet
Vialliset sähkölaitteet ja/tai asennukset voivat olla vaarallisia. Kehotamme käyttämään luotettavia ja hyvälaatuisia sähkölaitteita ja välttämään tee-se-itse-asennuksia. Turvallisen sähkölaitteen tunnistaa CE-merkinnästä.


TAVANOMAINEN HOITO
- Asunnossa kannattaa suorittaa perusteellinen, desinfioiva siivous vähintään kaksi kertaa vuodessa. Puhtaus auttaa torjumaan nykyään valitettavan yleisiä kuoriaisia ja luteita. Lisäksi se lisää asumusviihtyisyyttä merkittävästi.

- Ikkunoiden kunnon seuranta on suositeltavaa. Kahvoja ja sulkijoita kannattaa voidella kerran vuodessa.

- Asunnon lukko on hyvä voidella 1-2 kertaa vuodessa. Voitelun voi suorittaa myös ruokaöljyllä, ellei voiteluöljyä ole saatavilla.

- Ruokaöljy on oiva keino torjua vesilukon kuivumista ja viemärihajujen kulkeutumista asuntoon silloin kun asunto on tyhjillään esim. lomamatkan vuoksi.


Lisää tietoa
Alla on linkkejä tai uutissyötteitä muutamille keskeisille sivustoille, joilta löytyy lisää tietoa asumiseen ja taloyhtiöihin liittyvistä asioista.

Taloyhtiö.net
Suomen Kiinteistölehti
Isännöintiliitto

Sanoja, kuvia
Kuvia Kalliosta

Helsingin kaupunginmuseo

Sivun alkuun

 
 

© Helin ja Soppela 2015 - 2016